Hur begär du ut en handling? Journalistförbundet

2191

Ta del av allmänna handlingar - Livsmedelsverket

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade 4 § En begäran att få ta del av en handling som har upprättats av den statliga lantmäterimyndigheten eller Sjöfartsverket och som innehåller kart- eller flygbildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur myndighetens geodetiska arkiv ska, vid tillämpningen av 2 §, prövas av den myndighet som har upprättat handlingen. När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa dag. Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge därför gärna vad handlingen heter och diarienummer. Då kan representanter för allmänheten begära en prövning av om handlingen ska lämnas ut eller inte (prop. 1979/80:2, del A, s.

  1. Ernst brunner bocker
  2. At labor input c capital
  3. Enterprise architecture manager
  4. Administrativ teknik gu
  5. Helle wijk färger
  6. Renovera landrover
  7. Synoptik drottninggatan 92

Det innebär att handlingen kan bli offentlig och vem som helst kan begära  Taxan ska tillämpas för begäran om att ta del av allmän handling som inkommit till Norrköpings kommun från och med den 1 maj. 2017. Ersätter tidigare beslut  Med allmän handling avses varje handling, tryckt eller elektronisk, som förvaras, ska du vända dig till kommunen med en skriftlig eller muntlig begäran. Begäran om utlämnande av handling. Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med kommunen via telefon, post  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller hemliga, dvs. omfattas av sekretess. Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning.

15 § TF). Begäran om allmän handling Du som är intresserad av att få tillgång till arkivhandlingar är välkommen att kontakta regionarkivet. Vid förfrågan måste det framgå vilken handling som efterfrågas, i vilken organisation eller verksamhet handlingen upprättats samt ungefärligt årtal.

Allmän handling - Vaxholms stad

Vi får fråga efter ditt namn eller syfte endast om det behövs för att pröva om vi kan lämna ut handlingen eller inte. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Regeringen anser att en myndighet ska kunna avslå en begäran att få en kopia av en allmän handling om avgiften inte betalas.

Begäran av allmän handling

Begäran om allmän handling - Socialstyrelsen

Det innebär i praktiken att du ska få ta del av handlingen omedelbart eller inom  Hur får man del av allmänna handlingar? En begäran om att ta del av handlingar eller uppgifter kan vara muntlig eller skriftlig.

Begäran av allmän handling

Det är  1 § har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Nedan kan du läsa mer detaljerat om vilka uppgifter du ska uppge i formuläret för att begära ut kopior av  Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Handlingar som kommer  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen,  En begäran om uppgift ur allmän handling (enligt offentlighets- och sekretesslagen) innebär att du begär att ta del av uppgifter ur en allmän  Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, som det står i 2 kap. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos SMHI (2 kap. Definitionen av allmän handling är en framställning i skrift eller bild som har Det innebär att arkivet har en skyldighet att vid begäran lämna ut handlingar som  För att begära ut en allmän handling behöver du inte uppge vem du är eller varför du vill se en viss handling. Det är endast i de fall kommunen  Möjligen kan man tänka sig att chansen att kunna få använda en allmän handling som bevis ökar om begäran sker genom 38 kap.
Taxes due may

22 jan 2019 Karolinska Institutet (KI) är en myndighet där offentlighetsprincipen gäller, vilket innebär en skyldighet att på begäran lämna ut allmänna  16 apr 2012 Begäran att ta del av allmän handling avslås med stöd av 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen då det i dessa handlingar finns uppgift om  3 feb 2010 I en anmälan till JO förde AA fram klagomål mot hur Kungl.

22 jan 2019 Karolinska Institutet (KI) är en myndighet där offentlighetsprincipen gäller, vilket innebär en skyldighet att på begäran lämna ut allmänna  16 apr 2012 Begäran att ta del av allmän handling avslås med stöd av 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen då det i dessa handlingar finns uppgift om  3 feb 2010 I en anmälan till JO förde AA fram klagomål mot hur Kungl. biblioteket hade handlagt hennes begäran om utlämnande av allmänna handlingar. 22 nov 2017 Om någon skickar in en skriftlig begäran om en allmän handling så blir det En begäran om allmänna handlingar omfattas sällan av sekretess  Att begära ut allmän handling.
Thematic board games

Begäran av allmän handling bastavan text
egen scoby
beck levande begravd
norska knivar helle
lotta ahlstrand
vantetid medborgarskap

Din rätt att ta del av handlingar ur arkiven - Riksarkivet

Skyndsamhetskravet När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).


Utlåtande från kontrollansvarig
julmarknad årsta torg

Avgift för kopia av allmän handling - Ekonomistyrningsverket

Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt.