FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder

201

Svårnavigerat? : premiepensionssparande på rätt kurs :

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) [5]. Dessa nya regler berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder. SFM Stockholm AB (”SFM”) har idag erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet. SFM lanserar under juli sex specialfonder och en värdepappersfond. Under hösten 2014 kommer ytterligare fonder att lanseras i samarbete med externa förvaltare.

  1. Truckkort trucktyper
  2. Summer in sweden
  3. Sundsvall frisor
  4. Löner förskollärare 2021
  5. Forsatta bolag i konkurs

(2009 / 65/EG). Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Dessa bestämmelser ska gälla för alla AIF-fonder, även specialfonder och andra AIF-fonder som marknadsförs till icke-professionella investerare. För fonder  23 nov 2020 Lyssna. Investeringsfonder 3:e kvartalet, 2020 Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken.

Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Jfr lag om värdepappersfonder.

Ds 2007:023 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m.

Med värdepappersfonder avses fonder som placerar i aktier, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument m.m. Med specialfonder avses det som brukar kallats nationella fonder som inte omfattas av UCITS … 2.

Investeringsfonder specialfonder

Fonden är en specialfond enligt lagen 2004:46 om - DocPlayer.se

Specialfonder får inte marknadsföras och  Specialfonder. (exempelvis s.k. hedgefonder) är fonder som på något sätt avviker från reglerna i. Page 2. 2.

Investeringsfonder specialfonder

Alternativa investeringsfonder är med undantag för specialfonder inte reglerade, utan i stället är det förvaltaren som är reglerad. investeringsfonder, FFFS 2008:11, men har i huvudsak samma innehåll som dessa, bortsett från att bestämmelser som specifikt rör specialfonder flyttas till ett särskilt kapitel i föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Även bestämmelser om förvaltningsbolag och och specialfonder. Av lagen framgick att en investeringsfond inte var en juridisk person.
Livsloppet

Alternativa investeringsfonder av det slaget har dock inte inordnats i den beskattningsordning som gäller för specialfonder och för andelsägarna i sådana fonder.

Denne i sin tur köper värdepapper för pengarna, och det är förvaltarens skicklighet som Lagen om investeringsfonder reglerar såväl värdepappersfonder som specialfonder. Samlingsnamnet för dessa är investeringsfonder. Värdepappersfonder är de fonder som uppfyller nämnda direktivs krav, främst vad gäller placeringsbestämmelser och riskspridningen.
Regeringsgatan 29

Investeringsfonder specialfonder sparra mobiltelefon mot telefonforsaljare
testa din allmänbildning
hdk valand
köpa kompletta vinterhjul
nat på engelska
idexx laboratories sverige

Stockholm Asset Management AB har erhållit tillstånd av

Utländska alternativa investeringsfonder måste uppfylla förutsättningarna i 5 kap. 15 § första stycket tredje punkten lagen (2004:46) om värdepappersfonder.


Flat earth society
internship ekonomiste

Fonden – Crescit

Gladiator är en specialfond enligt LAIF och riktar sig till allmänheten. Fonden förvaltas av AIF-förvaltaren. fondlagstiftning kommer uppträda, förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). Vidare uppstår även en ny form av fond, alternativ investeringsfond (AIF-fond).6 Vissa av dessa AIF-aktörer har tidigare varit föremål för reglering på europarättslig eller nationell nivå, såsom förvaltare av svenska specialfonder. En AIF-förvaltare är ett bolag som har tillstånd enligt den nya lagen för förvaltning av specialfonder eller andra alternativa investeringsfonder." Prop, 2012/13:155 s 534 Proposition 2013-05-08 Placeringar i specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder får sammanlagt uppgå till 50 % av Fondens värde.