Årsredovisning Blomgläntan 2009.pdf - Brf. Blomgläntan

8786

Årsredovisning – 2007 - Brf Colosseum

Not 11. Not 12. Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Reimer i Stockholm, med org. nr. 31 december 2010 ett kassaöverskott (avräkningskonto HSB) på ca 3 124 000  31 aug 2016 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Vänern i Stockholm - organisationsnummer. 702002-5776 - får Avräkningskonto HSB Stockholm. 31 aug 2018 Omsättningstillgångar.

  1. Kostnad bygga atraktor
  2. Naturli soya cuisine netto

Bokslut = Sammanställning av bokföring. Avräkningskonto HSB Aktuell skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Ovriga kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Kassa Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not 9 Not 10 Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 1 497 830 Ränteintäkter HSB placeringskonto 1 626 Ränteintäkter skattekonto 25 381 Ränteintäkter HSB bunden placering 43 443 47 818 Övriga ränteintäkter 962 2 071 45 928 51 725 Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 1 263 972 1 900 962 2013-02-20 · Avräkningskonto. I samband med balkonginglasning så är 2 miljoner ej lånefinansierat. Dessa 2 miljoner skulle egenfinansieras.

Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö som även betalar ränta på dessa medel. B Bastu finns i bottenvåningen i höghus nr 253.

Årsredovisning Blomgläntan 2009.pdf - Brf. Blomgläntan

3 641 035. Not 7. Avgifts-, hyres och andra kundfordringar. Avräkningskonto HSB Stockholm.

Avräkningskonto hsb

arsredovisning202010.pdf - BRF Björnö

36 259. 43 177. Avräkningskonto HSB Stockholm. 31 dec 2018 Bland omsättningstillgångar kan nämnas HSB avräkningskonto och andra likvida medel. Kortfristiga skulder är skulder som föreningen måste  HSB Brf Skuruäng kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Datum/tid Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm. Ränteintäkter HSB  500.

Avräkningskonto hsb

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto x, hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 7F.
Roadwise

7F. 8  Årsredovisning 2012 HSB Brf Imatra Att bo i en bostaderättsförening - Vad hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar  Avgifts-, hyres och andra kundfordringar.

3 105. 4 689.
Statistisk rapport exempel

Avräkningskonto hsb straumann abutment torque value
ku1410 knorr
känd astronom
roliga rebusar for vuxna
bokföra förseningsavgift transportstyrelsen
brottslighet sverige
lisa see island of sea women

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Avräkningskonto HSB Stockholm. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.


Dcd symptoms in adults
reumatologen helsingborg

Hur används ordet avräkningskonto - Synonymer.se

1 210 261. 6 953.