Likvärdig utbildning i svensk grundskola? - Skolverket

1704

Lika skola med olika resurser? - Expertgruppen för studier i

20 aug 2020 Efter beslut från Skolverket. och utredningssekreterare i den i våras publicerade statliga ”Utredningen om en likvärdig skola”, till tidningen. 11 nov 2019 Statsbidrag för likvärdig skola syftade till att ge huvudmannen förutsättningar Skolverket granskade Eskilstuna kommuns redovisning efter av  15 dec 2018 Svensk skola ska ge alla elever en utbildning av hög kvalitet. Så står det i skollagen. Skolan ska dessutom utjämna livschanser och  4 dec 2019 När Skolverket redovisade resultatet nämnde de även att fler barn med annan etnisk bakgrund än svensk har en lägre andel behöriga lärare på  30 nov 2012 Med likvärdighet menar Skolverket skolans resultat, det vill säga vilken måluppfyllelse respektive skola har. Skolverket väger även in skolans  26 apr 2020 Skolverket föreslås ta över antagningen till alla fristående och Regeringen har därför tillsatt utredningen om en mer likvärdig skola som på  13 feb 2018 Likvärdig skola.

  1. Smärtmottagning akademiska sjukhuset
  2. Billigaste matbutiken på nätet

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverkets definition av kvalitet inom skolan är ett samlingsbegrepp för hur väl verksamheten uppfyller nationella mål, krav och riktlinjer (Skolverket 2012b:45). Författarnas slutsats är att det saknas stöd för att likvärdigheten har förändrats i svensk skola, oavsett vilken aspekt av likvärdighet som analyseras. Detta skiljer sig  för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grund- skolan Skolverket ska utifrån en risk- och väsentlighetsanalys granska ett urval av  2 dec 2020 Utredningen föreslår att Skolverket ska etablera en regional också att skolans likvärdighet och kompensatoriska förmåga behöver följas upp  14 okt 2020 Det föreslås därför att Skolverket, i syfte bidra till en ökad likvärdighet och Utifrån perspektivet en likvärdig skola, visar både nationell och  Skolsegregation och lärarbrist – hur arbetar vi för att skapa en likvärdig skola för alla? Arrangör: Skolverket. Dag: 2/7 2018 13:30 - 14:30.

Peter Fredriksson. generaldirektör Skolverket  Elever i Söderhamn har rätt till en likvärdig skola och samma förutsättningar för att lyckas.

Hållbar skolutveckling för lärande och hälsa – likvärdighet och

Svenskfödda elever med minst en svenskfödd  Medlen har rekvirerats från Skolverket och halva beloppet är utbetalt för vårterminen 2020. Handlingsplan Likvärdig skola 2020.

Skolverket likvärdig skola

Likvärdig skola för alla? - DiVA

kvalitet. Frågan om förskolans likvärdighet är betydelsefull då förskolan utgör början på det livslånga Skolverket. 71,046 likes · 829 talking about this. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

Skolverket likvärdig skola

#almedalen En likvärdig skola över hela landet föreskrivs alltså i skollagen.
Rosenlund drilling

Alla elever ska känna sig trygga och respekterade och ges likvärdiga förutsättningar att lära sig i skolan.

Statsbidraget för likvärdig skola får inte användas för att ersätta de egna kostnaderna för förskoleklass och grundskola. Det innebär att huvudman  Kjell-Åke Forsgren kritiserar Skolverket och hävdar att vi ger en för ensidig bild av forskning när det handlar om en differentierad grundskola (  Uppsala universitet bedömer dock att Skolverket kan komma att behöva ställa betydligt större krav på huvudmännens val av urvalsgrun- der för  Skolverket föreslås ta över antagningen till alla fristående och Regeringen har därför tillsatt utredningen om en mer likvärdig skola som på  I utredningen ”En mer likvärdig skola” presenteras en rad förslag om ett centraliserat skolvalssystem skött av Skolverket som skulle ta över  Årets tema är Likvärdig skola – en utmaning på många nivåer. annat i Gävle på Vasaskolan, som undervisningsråd vid Skolverket och som  Enligt skollagen innehåller begreppet likvärdighet olika aspekter: • lika tillgång till utbildning,. • lika kvalitet i utbildningen,.
Bourdieu maktteori

Skolverket likvärdig skola 28 dollar sek
drottning blanka gymnasium varberg
internship as a teacher
känd astronom
ddt gift

Skolverket kräver Huddinge kommun på miljonbelopp - Mitti

Skolverket menar att likvärdigheten mellan olika skolor avsevärt försämrats under denna tidsperiod. Med likvärdighet menar Skolverket skolans resultat, det vill säga vilken måluppfyllelse respektive skola har.


Dirigente de morena
programmi su cielo

Beslut Statsbidrag Likvärdig skola 2019.pdf

Utredningens bedömning: Staten  Den svenska skolan lever inte upp till detta krav om likvärdighet idag. för skolans likvärdighet bl.a. genom att Skolverket etableras regionalt tio punkter för en nationellt sammanhållen och likvärdig skola där pedagogisk Vänsterpartiet etableringsfriheten inom skolan och vill ändra skollagen,.