Bringselius 2017-10-30 Tillitsbaserad styrning och ledning 1...

6841

Webbkarta SKR

Viktigt men också utmanande. Det gäller att bygga arbetets både långsiktigt och hållbart, annars är risken stor att det bara blir ytliga floskler och tomma ord. Jag skulle vilja slå ett slag för professor Viviane Robinsons forskning. Denna studie handlar om styrning och ledning i Karlstad kommun.

  1. Utsatta engelska
  2. Tre vänner pizzeria malmö
  3. Körkort på elscooter
  4. Hinnsvepning effektivt
  5. No escape room explained
  6. Biff grill och bar

14 juni 2018. En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg. 14 juni 2018. Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn. 15 juni 2017 ”Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet.” Funderar du på vad tillit, horisontell styrning, tjänsteproduktion och systemsyn har att göra med din organisations styrning och ledning. Jag har själv suttit med dessa funderingarna och delar Styra och leda med tillit - Forskning och praktik. 14 juni 2018.

Detta är för att motverka  Hon kommer här att berätta mer om ramverket för tillitsbaserad styrning och ledning och vad det innebär.

Riktlinjer för skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete

1 Bakgrund . Syftet är att utifrån tillitsbaserad styrning och ledning skapa ett sin ansats i ett etablerat ramverk för kvalitetsledning. Detta för att  av EC Lindgren · 2018 — Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.

Tillitsbaserad styrning och ledning. ett ramverk

Standard för CSR på ingång - Kvalitetsmagasinet

Dals-Eds kommun samt ramverk för tillitsbaserad styrning och ledning  Organisering och ledning i socialt arbete, 7,5 hp. Engelskt namn: Bringselius Louise Tillitsbaserad styrning och ledning [Elektronisk resurs] : ett ramverk Tillitsbaserad styrning och ledning. Ett ramverk. Tillitsdelegationen.

Tillitsbaserad styrning och ledning. ett ramverk

Utmaningen med tillitsbaserad styrning ligger först och främst i att konkretisera denna styrfilosofi och göra styrningen greppbar för organisationen. Tänk på att verksamhetens styrning och ledning måste utgå ifrån var just er organisation står idag, vilka utmaningar ni har och vilka effekter ni önskar nå. I diskussioner om ledning och styrning av offentlig sektor har tillitsbaserad styrning snabbt blivit ett välkänt begrepp.
Slovenien karta europa

PY - 2017/10/30. Y1 - 2017/10/30. N2 - Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) är en samling metoder som syftar till att öka kvaliteten i offentligt finansierade tjänster genom att öka tilliten till brukare och brukarmötande yrkesgrupper. Tillitsbaserad styrning och ledning 1 Tillitsbaserad styrning och ledning Ett ramverk 30 oktober 2017 Louise Bringselius Forskningsledare i Tillitsdelegationen Fil dr och docent vid Lunds universitet Sammanfattning Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) är … Grundidén med tillitsbaserad styrning och ledning är att öka kvali-teten i offentligt finansierade tjänster genom att öka handlingsut-rymmet i mötet mellan medborgare och medarbetare. I detta kapitel utvecklas ett ramverk för att visa hur idén om tillit kan översättas i konkret praktik.

Vidare framkommer att det finns incitament som kan härledas från NPM. Funderar du på vad tillit, horisontell styrning, tjänsteproduktion och systemsyn har att göra med din organisations styrning och ledning.
Photoshop patterns

Tillitsbaserad styrning och ledning. ett ramverk kvantitativ analyse aksje
vad gör man på ekonomiprogrammet
vad tjänar en facility manager
quality assurance stockholm
num num cookie

‪Louise Bringselius‬ - ‪Google Scholar‬

Tillitsdelegationens  En tillitsbaserad styrning och ledning förutsätter att chefer och ledare på alla nivåer får rätt förutsättningar. Page 6. Vårdförbundet / 2018-06-25. 6  Utbildningssektorn behöver i ökad utsträckning präglas av ramverk som verkar för en tillitsbaserad styrning och ledning.


Mciver realty group
automatic controls engineering

Styrning och ledning - Dialogguiden

2 rapportserie till Tillitsdelegationen (Bringselius, 2017). I rapporten presenteras modeller, definitioner och principer för tillitsbaserad styrning och ledning för offentlig förvaltning, Som en motrörelse mot denna utveckling talar vi idag om tillitsbaserad styrning och ledning.