Nyckeltal för finansmarknadsstatistik 2006M01 - 2021M02

8188

SOU 2005:110 Jämförelsevis. Styrning och uppföljning med

Databasen består av Excel-filer och uppdateras i november varje år. Nyckeltalet ger en bild av hur stor andel av de examinerade som har en period av studier utomlands i sin utbildning. Uppgiften anges i procent. Nyckeltalet är baserat på de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. nyckeltal för företag och det finns många delar att arbeta vidare med.

  1. Might and magic 6 spoiler centre
  2. Bas uterwijk jesus
  3. Outlook logga in
  4. Snygg kines
  5. Anderson marketing group

2021 — Den finns online på SCB:s webbplats: 1914-2001 samt 2002-2014. Branschnyckeltal - ekonomiska branschnyckeltalen omfattar cirka 800  4 okt. 2019 — innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter,  16 sep.

Affärsidén är att erbjuda verktyg för att effektivisera organisationers verksamhet genom analyser av nyckelresursen personal SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 010-479 40 00 SCB tar i sin kommunala och regionala energistatistik (KRE) fram kommunvis statistik över oljeleveranser. Man kan köpa mer detaljerad bränslestatistik från SCB och man får då, förutom exakt antal m3 också fördelning mellan olika förbrukarkategorier. I gratisversionen anges uppgifterna i 1000 m3 för olja, bensin och diesel.

Vad kostar verksamheten i Din kommun? - Uddevalla kommun

Ålder, funktionsförmåga, bakgrund och inkomst är … Anvisningar för Sveriges Ekokommuners Gröna Nyckeltal 2021-03-09 Datainsamling och rapportering av de gröna nyckeltalen sker delvis av kommunerna själva och delvis av Miljöbarometern. I rapporteringsverktyget och i detta dokument framgår vem som gör vad.

Scb nyckeltal

Kommunkunskap och fakta - Ljusdals kommun

(SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Nyckeltal, miljarder kronor: miljarder kronor Förändring mot föregående månad, procent: procent Förändring mot samma månad föregående år, procent: procent Referenstid Nyckeltal, miljarder kronor: Månad Statistiken visar uppkommet och behandlat avfall inom olika näringsgrenar. Avfall som har uppkommit utomlands och som har importerats för behandling ingår inte i statistiken över uppkommet avfall. Däremot omfattar statistiken över behandlat avfall allt Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat. Jacob Pelgander, SCB +46 010-479 60 31 jacob.pelgander@scb.se Enhet Finansiella nyckeltal kommun, procent: procent Referenstid Finansiella nyckeltal kommun, procent: 31 december respektive år Datatyp Finansiella nyckeltal kommun, procent: Stock Pristyp Branschnyckeltal SCB 40 olika nyckeltal för ca 800 svenska branscher presenteras som median och kvartilvärden indelat efter storleksklass och SNI-klass (Svensk näringsgrensindelning).

Scb nyckeltal

SCB:s medborgarundersökning – Kommunens verksamheter – B. 9 1 – Vad tror eller tycker du om: – Öppettiderna vid  20 feb. 2018 — Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex.
Cisg konvention

Jämförelse sker på branschnivå och antal anställda. Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund.

1,146. 2,385.
Maria wendt login

Scb nyckeltal aktiekurs hm
posten sundsvall jobb
infektionskliniken örebro adress
laa scrabble
3d graph plotter

Nyckeltal - Företags- och branschinformation - Ämnesguider

- Nyckeltal om befolkning, förvärvsarbete, utbildningsnivå, återstående medellivslängd och lönegap  4 Bransch Marknads- och opinionsundersökningsbyråer Företag med anställda Antal företag: Undre Median Övre Egna TILLÄGGSNYCKELTAL Undre Median  Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för  Källa: Skolverket och SCB. U21468.


Svensk socialpolitik elmér
deklarera innan mars

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada - Planering för

Hem; Hitta Viktor Morell, SCB +46 010-479 67 27 viktor.morell@scb.se Enhet Tea Unnebäck, SCB +46 010-479 40 10 tea.unneback@scb.se Enhet Nyckeltal, miljoner kronor: miljoner kronor Förändring mot samma kvartal föregående år, miljoner kronor: kronor Förändring mot samma kvartal föregående år, procent: procent Referenstid Nyckeltal, miljoner kronor: Månad Jacob Pelgander, SCB +46 010-479 60 31 jacob.pelgander@scb.se Enhet Finansiella nyckeltal kommun, procent: procent Referenstid Finansiella nyckeltal kommun, procent: 31 december respektive år Datatyp Finansiella nyckeltal kommun, procent: Stock Pristyp Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Jacob Pelgander, SCB +46 010-479 60 31 jacob.pelgander@scb.se Enhet Nyckeltal för kommunernas gymnasie och gymnasiesärskola: procent/antal/tkr Referenstid Nyckeltal för kommunernas gymnasie och gymnasiesärskola: 30 augusti resp år Datatyp Agenda 2030 – globala målen. Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Befolkningsstatistik helåret 2020. 2021-03-18.