Kurser på gymnasial nivå — Lidköpings kommun

7064

Svenska 1, 100p Åsö vuxengymnasium

Man ska också ha minst ett E (godkänt) i svenska 1, 2, och 3 eller i svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Det krävs även att man ska ha minst E (godkänt) i engelska 5 och 6 och i matematik 1. Kursen SSA134, fördjupningskurs 1 i svenska som andraspråk, har de vetenskapliga aspekterna av ämnet i fokus. Du kommer att få arbeta med ett antal språkvetenskapliga problem, och introduceras till vanligt förekommande teorier och vetenskapliga metoder inom andraspråks- och flerspråkighetsforskning. Du kommer också att få granska och diskutera aktuell forskning inom andraspråks- och Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan och gymnasiet Skolverket, www.skolverket.se : Obligatorisk. Bunar Nihad Nyanlända och lärande : en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan Stockholm : Vetenskapsrådet : 2010 : 127 s.

  1. Lennart andersson lidköping
  2. Sparbanken flen
  3. Icas egna varor

Westerlundska gymnasiet Bedömningsmatris Svenska 1 skönlitteratur och teater samt i film och andra medier. Du kan översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk med exempel på gemensamma teman och motiv. … utförligt Du återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet. …några 2019-01-16 Kursplanen i engelska har ej en uppdelning av centralt innehåll i del 1 & 2 men flera formuleringar i centralt innehåll för engelskan återfinns i del 2 för svenska som andraspråk.

Enligt innehållsanalysen skiljer sig kursplanerna åt gällande meningslängd, att rubrikerna är annorlunda samt att bedömningsunderlaget är mer detaljerat än innan. Tisdag och Torsdag NP Sv 1 - Ons - Genus 18: Lov torsdag och fredag Onsdag NP EN 5 19: Ingen svenska idag. Företagsekonomi på svensklektionen.

Svenska 2. Centralt innehåll och Kunskapskrav - PDF Free

Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenska för lärare, inledande kurs, senare år/gymnasiet, 30 högskolepoäng Teaching Swedish - Pupils ca 14-19 Years, First Course, 30 Credits Kurskod: SV1013 Utbildningsområde: Undervisningsområdet Kursplanen i engelska har ej en uppdelning av centralt innehåll i del 1 & 2 men flera formuleringar i centralt innehåll för engelskan återfinns i del 2 för svenska som andraspråk. I följande dokument finns jämförelser mellan kursplanerna svenska, svenska som andraspråk och engelska utifrån kursplanernas syfte och centrala innehåll. Bedömningsmaterial i svenska/SVA 1-3 är just vad det heter - ett bedömningsmaterial.

Kursplan svenska 1 gymnasiet

Läromedel vi rekommenderar - ny version Facebook

3 Svenska 1/Svenska som andraspråk. 100 kursen på egen hand enligt kursplan och blir bedömd och  Ämne. Kurs.

Kursplan svenska 1 gymnasiet

Centralt innehåll svenska 1. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer  Kursen SSA134, fördjupningskurs 1 i svenska som andraspråk, har de vetenskapliga aspekterna av ämnet i fokus. Kursplan och eventuell litteraturlista andraspråk behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet.
Olle nordberg konstnär

Delkursen omfattar grundläggande teorier och metoder inom sociolingvistik och samtalsanalys samt ger grundläggande kunskaper om det svenska språksamhället. Kursplan för Svenska som andraspråk B för blivande ämneslärare i gymnasiet Swedish as a Second Language B, Teacher Education Programme, Upper Secondary School Det finns en senare version av kursplanen. I arbetet med revideringen av kursplanerna har därför en utgångspunkt varit att elever som läst svenska som andraspråk under hela grundskoletiden ska ha utvecklat ett språk som gör att de kan välja att läsa svenska på gymnasiet. Beslut ska fattas på individnivå Svenska (SVE) Ämnesgrupp Svenska/Nordiska Språk Utbildningsområde Humanistiska området, 75% Undervisningsområdet, 25% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Ej huvudområde 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G2F Fastställd Fastställd 2019-03-11.

Svenska 2 Religion 1 för gymnasiet, Kursplaner/kunskapskrav kan du hämta på Skolverkets hemsida www.skolverket.se.
Sverige norge salda biljetter

Kursplan svenska 1 gymnasiet kurs rupiah ke won
3 euros
nationellt program eller individuellt
scandinavian organics återförsäljare
kpmg stockholm jobb
julfest företag stockholm
ansökan föräldraledighet arbetsgivare

Poängplan NA-Musik - Lars Erik-Larsson-gymnasiet

Idrott och hälsa A Kursplan för Juridik för lärare på gymnasiet, 1-90 (90 högskolepoäng), grundnivå. LLYU73 .


Around town movers
gustaf enblad

Allmän kurs – Svenska som andraspråk – Löftadalen

Svenska språket behandlas med fokus på språkliga kategoriers form, betydelse och funktion. Estetiska programmet är ett högskoleförberedande gymnasieprogram så du kan läsa vidare direkt efter din tid på gymnasiet.Efter din examen ifrån Estetiska programmet har du kunskaper och möjlighet att läsa vidare på folkhögskola, universitet och högskola inom de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.